• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De media zijn ook van zeer groot belang voor ieders christelijke vorming. Zij kunnen een beroep doen op deskundigen op het gebied van de religieuze vorming en op dat van allerlei actuele vraagstukken; op elk ogenblik beschikken zij over voldoende technische mogelijkheden om alles zo aantrekkelijk en eigentijds mogelijk te presenteren. Gezien hun karakter kunnen ze tot vernieuwing van de religieuze vorming bijdragen en het werk van de opvoeders ondersteunen. Aangezien zij de kanalen zijn waarlangs men de mentaliteit en levenshouding van de huidige mens kan leren kennen, kunnen zij de christenen door hun commentaar op de gebeurtenissen van de dag een schitterende gelegenheid bieden om de beginselen van hun geloof te beproeven en na te zien in hoeverre dat in hun dagelijks leven wordt toegepast.

Alinea's in de marge van alinea 129

Hiervóór hebben wij gezien dat de werkzaamheid van de katholieken op communicatiegebied Alinea 102-113 uit het bewustzijn van een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid voortkomt en door het godsdienstig geloof wordt versterkt.

Daarna hebben wij in algemene termen over de plichten gesproken die de katholieken als zodanig op dit gebied hebben te vervullen. Alinea 126-134 Thans dienen wij tenslotte na te gaan welke verantwoordelijkheid elk van de afzonderlijke media meebrengt, zowel wanneer het om specifiek katholieke instellingen gaat als in het geval van andersdenkende die de katholieken van hun apparatuur gebruik laten maken.

Document

Naam: COMMUNIO ET PROGRESSIO
Pastorale Instructie, in opdracht van het Tweede Vaticaans Concilie, over de middelen van sociale communicatie
Soort: Pauselijke Commissie voor de Sociale Communicatiemiddelen
Auteur: Msgr. Martin J. O'Connor
Datum: 23 mei 1971
Copyrights: © 1971, Archief van Kerken, 26e jrg, pag. 720-761
Notenapparaat volgt nog
Bewerkt: 6 juli 2020

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test