• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Inderdaad, zonder adequate inkeer is het niet mogelijk het opperste mysterie van God en zijn openbaring naderbij te komen. Dat verklaart waarom jaren geleden de Oecumenische Patriarch van Constantinopel, Athenagoras - degene die Paulus VI omhelsde in een gedenkwaardige ontmoeting H. Paus Paulus VI, Toespraak, Gezamenlijke verklaring van Paus Paulus VI en Patriarch Athenagoras I (6 jan 1964). Red. - heeft gezegd: "Johannes staat aan de oorsprong van onze hoogste spiritualiteit. Net als hij kennen de "zwijgenden" die geheimvolle uitwisseling van hart tot hart. Zij roepen de aanwezigheid van Johannes aan en hun hart schiet in vlam" O. Clément, Dialoghi con Atenagora, Turijn 1972, p. 159.

Moge de Heer ons helpen om in de leer te gaan bij Johannes, om de grote les van de liefde te leren, zodat wij ons bemind voelen door Christus "tot het uiterste toe" (Joh. 13, 1), en ons leven geven voor Hem.

Document

Naam: H. JOHANNES, ZOON VAN ZEBEDEüS
Soort: Paus Benedictus XVI - Audiëntie
Auteur: Paus Benedictus XVI
Datum: 5 april 2006
Copyrights: © 2006, Libreria Editrice Vaticana
Vert.: Past. Chr. van Buijtenen, pr., nummering en alineaindeling door de vertaler
Bewerkt: 30 april 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test