• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
VI.1
Niemand mag de onmetelijke hoeveelheid belangerijk werk vergeten dat door Christenen, herders, priester religieuzen of leken, is verzet, die gedreven door de inzet voor hun broeders die in onmenselijke situaties leven, en verlichting proberen te brengen in de ontelbare noden die het gevolg van de ellende zijn. Onder hen proberen sommigen doeltreffende middelen te vinden die zo mogelijk een einde aan een onhoudbare situatie kunnen maken.
VI.2
Het gevaar bestaat echter, dat de vurige ijver en het medelijden welke het hart van alle herders moet vervullen op een verkeerd spoor worden gezet en tot ondernemingen brengen die even verderfelijk voor de mens en zijn waardigheid zijn als de ellende die bestreden wordt, wanneer geen voldoende aandacht wordt geschonken aan bepaalde verleidingen.
VI.3
{...}
VI.4
Voor sommigen schijnt de noodzakelijke strijd voor rechtvaardigheid en menselijke vrijheid in economisch politieke zin het wezen en heel het heil uit te maken. De inhoud van het Evangelie wordt teruggebracht tot alleen een aardse boodschap.
VI.5
{...}
VI.6
{...}
VI.7

Boven (vgl. IV, 3) hebben wij reeds gezegd, dat er een echte 'theologie van de bevrijding' bestaat, welke in het correct verklaarde woord van God is geworteld.

VI.8
Maar vanuit een beschrijvend gezichtspunt moet eerder van 'theologie├źn' van de bevrijding worden gesproken, want de uitdrukking omvat niet alleen verschillende theologische of soms zelfs ideologische standpunten, maar ook dikwijls onverenigbare.
VI.9
In dit document zal alleen maar sprake zijn van de resultaten van de denkwijze welke onder de naam 'theologie van de bevrijding' van de inhoud van het geloof en het christelijk bestaan een vernieuwde interpretatie voorstellen, welke ernstig van het geloof van de Kerk afwijkt en er bovendien de praktische loochening van is.
VI.10
Onkritische ontleningen aan de marxistische filosofie en het beroep op stellingen van een Bijbelverklaring welke door het rationalisme is getekend, liggen ten grondslag aan de nieuwe interpretatie welke al het echte bederft wat de aanvankelijk edelmoedige inzet voor de armen bezat

Document

Naam: LIBERTATIS NUNTIUS
Instructie over bepaalde aspecten van de "Theologie van de Bevrijding"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 6 augustus 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken jrg. 39, nr. 10, p. 1-11
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test