• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
V.1

Bij herhaling heeft het leergezag van de kerk in antwoord op de uitdagingen van onze tijd wegens onderdrukking en honger, en vol zorg de christelijke gewetens wakker te schudden tot rechtvaardigheidszin, sociale verantwoordelijkheid en solidariteit met de armen en onderdrukten, de actualiteit en dringende noodzaak in herinnering geroepen van de leer en de eisen die in de openbaring liggen besloten.

V.2
V.3
Het Tweede Vaticaans Concilie is op zijn beurt op de kwesties van rechtvaardigheid en vrijheid ingegaan in de pastorale constitutie 2e Vaticaans Concilie - Constitutie
Gaudium et Spes
Over de Kerk in de wereld van deze tijd
(7 december 1965)
.
V.4

De heilige vader heeft bij herhaling op deze thema's gewezen, met name in zijn encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dives in Misericordia
Over de Goddelijke Barmhartigheid
(30 november 1980)
en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
. De talrijke interventies die aan de leer over de rechten van de mens herinneren, raken rechtstreeks de problemen van de bevrijding van de menselijke persoon ten aanzien van de verschillende soorten onderdrukking waarvan ze het slachtoffer is. In verband hiermee moet vooral de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
De waardigheid van de menselijke persoon als grondslag voor rechtvaardigheid en vrede
Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York
(2 oktober 1979)
worden vermeld, welke voor de 34e algemene vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties in New Vork werd uitgesproken op 2 oktober 1979. Op 28 januari van hetzelfde jaar had Johannes Paulus II bij de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico)
De beginselen van de geloofsverkondiging
(28 januari 1979)
(Consejo Episcopal Latinoamericano: Latijnsamerikaanse bisschoppenraad) in Puebla eraan herinnerd, dat de volledige waarheid over de mens de grondslag van de ware bevrijding is. Deze tekst vormt een rechtstreeks verwijzingsdocument voor de theologie van de bevrijding.

V.5
Twee keer, in 1971 en 1974, is de bisschoppensynode op thema's ingegaan die rechtstreeks een christelijk begrip van de bevrijding betreffen: dat van de rechtvaardigheid in de wereld en dat over de verhouding tussen de bevrijding van onderdrukkingsvormen en de algehele bevrijding of het heil van de mens. De werkzaamheden van de synodes van 1971 en 1974 hebben er Paulus VI toe gebracht de verbanden tussen evangelisatie en de bevrijding of menselijke ontwikkeling nauwkeurig te beschrijven in de apostolische exhortatie H. Paus Paulus VI - Postsynodale Apostolische Exhortatie
Evangelii Nuntiandi
Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld
(8 december 1975)
.
V.6

De zorg van de Kerk voor de bevrijding en de menselijke ontwikkeling is ook tot uitdrukking gekomen door de oprichting van de Pauselijke commissie Justitia et Pax.

V.7
Ook talrijke episcopaten hebben in overeenstemming met de Heilige Stoel de dringende noodzaak van en de weg naar een echte menselijke bevrijding in herinnering geroepen. In dit verband moeten vooral de documenten worden vermeld van de algemene conferenties van het Latijns Amerikaans episcopaat te Medellin in 1968 en te Puebla 1979. Paulus VI was aanwezig bij de opening van Medellin, Johannes Paulus II bij die van Puebla. Beide zijn ingegaan op het thema van de bekering en de bevrijding.
V.8

Na Paulus VI, die op het eigene van de evangelische boodschap wees, welke met zijn goddelijke oorsprong samenhangt, Vgl. H. Paus Paulus VI, Postsynodale Apostolische Exhortatie, Over de Evangelisatie in de Moderne Wereld, Evangelii Nuntiandi (8 dec 1975), 32 heeft Johannes Paulus II er in zijn toespraak te Puebla aan herinnerd welke de drie pijlers zijn waarop de theologie van de authentieke bevrijding moeten rusten, namelijk de waarheid over Jezus Christus, de waarheid over de Kerk, de waarheid over de mens. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Toespraak, De beginselen van de geloofsverkondiging, Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico) (28 jan 1979)

Document

Naam: LIBERTATIS NUNTIUS
Instructie over bepaalde aspecten van de "Theologie van de Bevrijding"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 6 augustus 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken jrg. 39, nr. 10, p. 1-11
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test