• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
V.4

De heilige vader heeft bij herhaling op deze thema's gewezen, met name in zijn encyclieken H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Redemptor Hominis
De Verlosser van de mensen
(4 maart 1979)
, H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Dives in Misericordia
Over de Goddelijke Barmhartigheid
(30 november 1980)
en H. Paus Johannes Paulus II - Encycliek
Laborem Exercens
Op de negentigste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum
(14 september 1981)
. De talrijke interventies die aan de leer over de rechten van de mens herinneren, raken rechtstreeks de problemen van de bevrijding van de menselijke persoon ten aanzien van de verschillende soorten onderdrukking waarvan ze het slachtoffer is. In verband hiermee moet vooral de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
De waardigheid van de menselijke persoon als grondslag voor rechtvaardigheid en vrede
Tot de 34e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - New York
(2 oktober 1979)
worden vermeld, welke voor de 34e algemene vergadering van de Organisatie van de Verenigde Naties in New Vork werd uitgesproken op 2 oktober 1979. Op 28 januari van hetzelfde jaar had Johannes Paulus II bij de H. Paus Johannes Paulus II - Toespraak
Tot de Bisschoppen van Latijns-Amerika bij de Opening van hun derde conferentie in Puebla (Mexico)
De beginselen van de geloofsverkondiging
(28 januari 1979)
(Consejo Episcopal Latinoamericano: Latijnsamerikaanse bisschoppenraad) in Puebla eraan herinnerd, dat de volledige waarheid over de mens de grondslag van de ware bevrijding is. Deze tekst vormt een rechtstreeks verwijzingsdocument voor de theologie van de bevrijding.

Document

Naam: LIBERTATIS NUNTIUS
Instructie over bepaalde aspecten van de "Theologie van de Bevrijding"
Soort: Congregatie voor de Geloofsleer
Auteur: Joseph Kardinaal Ratzinger
Datum: 6 augustus 1984
Copyrights: © 1984, Archief van Kerken jrg. 39, nr. 10, p. 1-11
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test