• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
... Inderdaad, allerwegen hoort u zich godsdienstig, filosoof, handhaven van het recht en begunstigen van de geestelijke cultuur noemen. Of u dat evenwel ook feitelijk bent, daar zal hier nader op worden ingegaan. Wij hebben ons immers niet tot u gewend om door dit geschrift bij u in het gevlei te komen en evenmin om u naar de mond te spreken, maar wel om u dringend te verzoeken uw vonnis op nauwkeurig en zorgvuldig onderzoek te baseren, zonder u door vooringenomenheid, door de neiging bijgelovige mensen naar de ogen te zien, door een onberedeneerde bevlieging of door een sedert lang bestaand boosaardig gerucht te laten leiden, waardoor u een vonnis zou vellen tegen u zelf. Want het is onze overtuiging, dat niemand ons enig kwaad kan aandoen, als men niet tevens het bewijs levert dat wij iets kwaads gedaan hebben of als booswichten ontmaskerd zijn. U kunt ons wel doden, maar geen schade berokkenen.

Document

Naam: APOLOGIA CONTRA ANTONINUS PIUS
Eerste apologie
Soort: H. Justinus
Auteur: H. Justinus
Datum:
Copyrights: © Voorlopige en gedeeltelijke publicatie
Bewerkt: 19 augustus 2021

Opties

Internetadres
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test