• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
HOOFDSTUK 3  -  De voorbereiding en vorming tot het priesterschap; de zorg voor priesterroepingen

HOOFDSTUK 3 - De voorbereiding en vorming tot het priesterschap; de zorg voor priesterroepingen

Maar, als de waardigheid van het Katholieke priesterschap zoo groot is, als zij zulke uitmuntende zielsgesteltenissen vordert, dan volgt daaruit, Eerbiedwaardige Broeders, ook de absolute noodzakelijkheid van een juiste en evenredige vorming der kandidaten voor het heiligdom.
In het levendige bewustzijn van deze noodzakelijkheid heeft de Kerk gedurende den loop der eeuwen misschien wel voor niets meer hare werkdadige en moederlijke bezorgdheid aan den dag gelegd, dan voor de goede vorming van. haar priesters. Immers, zij weet het wel: gelijk de zeden en de christelijke godsdienst onder de volken van de arbeid der geestelijkheid afhangen, zo ook ontleent deze werkzaamheid haar kracht aan de opleiding, die de bedienaars der heilige geheimen genoten hebben. Want ook op hen slaat de uitspraak van den H. Geest: „De jongeling zal van den weg, dien hij koos, ook in zijn ouderdom niet afwijken" (Spr. 22, 6). Daarom bepaalt de, Kerk op goddelijke ingeving, dat overal ter wereld Seminaries moeten worden opgericht om er de priesterkandidaten met bijzondere zorg op te voeden.

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test