• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Groot dus, Eerbiedwaardige Broeders, is de waardigheid van de priesters, en de luister van hun hoge waardigheid wordt door de misslagen, die enkelen uit menselijke zwakheid begaan, volstrekt niet verduisterd, hoezeer deze overigens te betreuren en te bejammeren zijn. Evenmin kunnen deze misslagen van weinigen het loffelijk gedrag doen vergeten van zovele priesters, die door deugd, geleerdheid, ijver voor den godsdienst en martelaarschap uitblinken.

En dit te meer. omdat de onwaardigheid van een mens de uitoefening van zijn bediening niet ongeldig maakt. Immers, het is een uitgemaakte zaak, dat de onwaardigheid van den bedienaar de geldigheid der Sacramenten niet raakt; deze ontlenen hun werkzaamheid aan het allerheiligst bloed van Jezus Christus, niet aan de heiligheid der priesters; deze middelen tot eeuwig heil oefenen, om een terra der theologische wetenschap te gebruiken, hun werking uit “ex opere operato”.

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test