• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Te allen tijde heeft de mensheid behoefte gevoeld aan priesters, dat is, aan mannen, die krachtens wettig toevertrouwd ambt bemiddelaars moesten zijn tussen God en de mensen; wier gehele levenstaak zou opgaan in de dingen die betrekking hebben op het eeuwige Wezen, en die in naam der maatschappij gebeden, zoenoffers en offeranden moesten opdragen. De maatschappij n.l. is verplicht om ook als zoodanig den godsdienst te beoefenen, God als hoogste beginsel en Heer te erkennen, Hem onvergankelijke dank te brengen, Hem genadig te stemmen en Hem als einddoel zich voor ogen te stellen. Inderdaad, bij alle volken, wier zeden bekend zijn, vindt men — als zij ten minste niet gedwongen worden tot ontkenning en afzwering der heiligste natuurwetten — bedienaars van de godsdienst, al is het waar, dat zij dikwijls in dienst zijn van ijdel bijgeloof. Overal ook waar men enige godsdienst belijdt, overal waar men altaren opricht, vindt men niet alleen priesters, maar bewijst men ook aan hen een bijzondere eer.

Document

Naam: AD CATHOLICI SACERDOTII FASTIGIUM
Over het Katholieke priesterschap
Soort: Paus Pius XI - Encycliek
Auteur: Paus Pius XI
Datum: 20 december 1935
Copyrights: © 1936, Firma J.M.W. Waanders, Zwolle
Vert.: F.A.J. Van Nimwegen, C.ss.R.
Bewerkt: 4 november 2020

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test