• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

Het gebed laat zich niet herleiden tot de spontane opborreling van een inwendige aandrang: om te bidden moet men het willen. Evenmin volstaat het om te weten wat de Schrift openbaart met betrekking tot het gebed: men moet ook leren bidden. Welnu, door een levende overlevering (de heilige Overlevering) leert de Heilige Geest in "de gelovende en biddende Kerk", 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8. vert. uit Lat. de kinderen van God bidden.

De christelijke gebedstraditie is één van de vormen waarin de groei binnen de Overlevering van het geloof zich voltrekt. Dit proces vindt voornamelijk plaats door bezinning en studie van de gelovigen die de gebeurtenissen en de woorden van de heilsgeschiedenis in hun hart bewaren, alsmede door het innerlijk begrip van de geestelijke dingen die zij ervaren. Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 8

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test