• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Eer uw vader en uw moeder" (Deut. 5, 16)(Mc. 7, 10).
Volgens het vierde gebod heeft God gewild dat wij na Hem onze ouders eerbiedigen en ook degenen die Hij, tot ons welzijn, met gezag heeft bekleed.
De huwelijksgemeenschap steunt op de verbintenis en de instemming van de echtgenoten. Het huwelijk en het gezin zijn gericht op het welzijn van de echtgenoten, op de voortplanting en op de opvoeding van de kinderen.
"Het menselijk en christelijk welzijn van de persoon en van de gemeenschap hangt nauw samen met een gezond huwelijks- en gezinsleven". 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Kerk in de wereld van deze tijd, Gaudium et Spes (7 dec 1965), 47. § 1
De kinderen zijn aan hun ouders eerbied, dankbaarheid, passende gehoorzaamheid en hulp verschuldigd. Het kinderlijk respect bevordert de eensgezindheid van het hele gezinsleven.
De ouders zijn de eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van hun kinderen in het geloof, het gebed en alle deugden. Zij hebben de plicht, in de mate van hun mogelijkheden te voorzien in de fysieke en geestelijke noden van hun kinderen
De ouders moeten de roeping van hun kinderen respecteren en bevorderen. Zij moeten eraan denken en hun kinderen leren dat de eerste roeping van de christen erin bestaat Jezus te volgen .
Het openbaar gezag is verplicht de fundamentele rechten van de menselijke persoon te eerbiedigen en de voorwaarden tot uitoefening van de vrijheid te waarborgen.
Het is de plicht van de burgers mee te werken met de burgerlijke overheid aan de opbouw van de samenleving in een geest van waarheid, rechtvaardigheid, solidariteit en vrijheid.
De burger is in geweten verplicht de voorschriften van de burgerlijke overheid niet te onderhouden, wanneer deze ingaan tegen de eisen van de morele orde. "Men moet meer aan God gehoorzamen dan aan de mensen" (Hand. 5, 29).
Iedere samenleving baseert haar oordelen en gedragslijn op een visie op de mens en zijn bestemming. Zonder het licht dat het evangelie werpt op God en de mens, lopen de menselijke samenlevingen vlug het gevaar totalitair te worden .

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test