• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Eer uw vader en uw moeder. Dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe uw God u schenkt (Ex. 20, 12).

Hij was hen onderdanig (Lc. 2, 51).

De Heer Jezus heeft zelf het belang van dit "gebod van God" in herinnering gebracht (Mc. 7, 8-13). De apostel leert: "Kinderen gehoorzaamt uw ouders in de Heer: zo hoort het. 'Eer uw vader en uw moeder', zo luidt het eerste gebod, waaraan een belofte verbonden is: 'opdat het u wel ga en gij lang moogt leven op aarde"' (Ef. 6, 1-3). Vgl. Deut. 5, 16

Het vierde gebod staat aan het begin van de tweede tafel. Het duidt de volgorde in de liefde aan God heeft gewild dat wij, na Hem, onze ouders zouden eren, aan wie wij het leven te danken hebben en die ons de kennis van God hebben doorgegeven. Wij zijn verplicht om al diegenen te eren en te eerbiedigen, die God tot ons welzijn met zijn gezag heeft bekleed.
Dit gebod is positief geformuleerd als een plicht die men moet vervullen. Het kondigt de volgende geboden al aan die betrekking hebben op een bijzondere eerbied voor het leven, het huwelijk, de aardse goederen, het gegeven woord. Het vormt één van de pijlers van de sociale leer van de Kerk.
Het vierde gebod richt zich uitdrukkelijk tot de kinderen wat betreft hun relatie met hun vader en moeder, omdat dit de meest universele relatie is. Het betreft eveneens de verwantschapsbetrekkingen met de leden van de familie. Het vraagt om eer, genegenheid en erkentelijkheid te betuigen aan grootouders en voorouders. Het bestrijkt tenslotte ook het domein van de plichten van leerlingen tegenover hun leermeesters, van werknemers ten opzichte van de werkgevers, van ondergeschikten tegenover hun meerderen, van burgers tegenover hun vaderland en tegenover degenen die het beheren of besturen.

Dit gebod impliceert en veronderstelt eveneens de plichten van ouders, voogden, meesters, meerderen, personen in de rechtspraak, bestuurders en van al diegenen, die gezag over personen of gemeenschappen uitoefenen.

Het onderhouden van het vierde gebod brengt zijn beloning met zich mee: "Eer uw vader en uw moeder, dan zult gij lang leven op de grond die Jahwe, uw God, u schenkt" (Ex. 20, 12)(Deut. 5, 16) Het ontzag voor dit gebod verschaft niet enkel geestelijke vruchten maar ook de tijdelijke weldaden van vrede en voorspoed Het niet opvolgen van dit gebod brengt daarentegen grote schade toe aan de gemeenschap en aan de menselijke personen.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test