• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
"Gij zult de Heer uw God beminnen met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw krachten" (Dt. 6, 5).
Het eerste gebod roept de mens op om in God te geloven, op Hem te hopen en Hem boven alles te beminnen.
"De Heer uw God zult gij aanbidden" (Mt. 4, 10). God aanbidden, tot Hem bidden, Hem de eredienst bewijzen die Hem toekomt, de geloften en beloften die men Hem gedaan heeft volbrengen, dit alles zijn handelingen, die tot de deugd van godsvrucht behoren en die beantwoorden aan het eerste gebod.
De mens heeft zowel individueel als sociaal de plicht een waarachtige eredienst aan God te bewijzen.
Het bijgeloof is een ontsporing van de eredienst die wij aan de ware God bewijzen. Het manifesteert zich vooral in de afgodendienst alsook in de verschillende vormen van waarzeggerij en magie.
God op de proef stellen in woorden of daden, heiligschennis en simonie zijn zonden van ongodsdienstigheid die door het eerste gebod verboden worden.

Het atheïsme is een zonde tegen het eerste gebod, voorzover het bestaan van God erdoor verworpen of geloochend wordt.

De verering van heiligenbeelden steunt op het mysterie van de menswording van het Woord van God en is niet in strijd met het eerste gebod.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiƫle aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test