• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

"God heeft allen in ongehoorzaamheid opgesloten om allen in te sluiten in zijn ontferming" (Rom. 11,32).

De zonde is "een woord, een daad of een verlangen in tegenspraak met de eeuwige wet". H. Augustinus, In discussie met de manicheeër Faustus, Contra Faustum Manichaeum (1 jan 397). 22 Ze is een belediging van God. Ze stelt zich op tegen God in een ongehoorzaamheid die tegengesteld is aan de gehoorzaamheid van Christus.

De zonde is een daad tegen de rede. Ze verwondt de natuur van de mens en ze tast de menselijke solidariteit aan.

De wortel van alle zonden ligt in het hart van de mens. Hun soorten en zwaarte worden vooral bepaald volgens hun object.

Het weloverwogen, dat wil zeggen willens en wetens, kiezen voor iets dat ernstig indruist tegen de goddelijke wet en de uiteindelijke bestemming van de mens, dat is doodzonde. Deze vernietigt in ons de liefde, en zonder de liefde is de eeuwige zaligheid niet mogelijk. Zonder berouw leidt ze tot de eeuwige dood.

Een dagelijkse zonde is een morele ongeordendheid, die te herstellen is door de liefde die in ons blijft bestaan.

De herhaling van zonden, zelfs van dagelijkse zonden, veroorzaakt ondeugden, waaronder de hoofdzonden.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test