• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x

De onuitputtelijke rijkdom van dit Sacrament vindt zijn uitdrukking in de verschillende namen die eraan gegeven worden. Elk van die namen belicht bepaalde aspecten ervan. Men noemt het:

Eucharistie, omdat het een dankzegging is aan God. De woorden eucharistein (Lc. 22, 19)(1 Kor. 11, 24) en eulogein (Mt. 26, 26)(Mc. 14, 22) doen denken aan de joodse zegeningen die - vooral tijdens de maaltijd - de werken Gods verkondigen: de schepping, de verlossing en de heiliging.

Maaltijd des Heren, Vgl. 1 Kor. 11, 20 omdat het gaat om het avondmaal dat de Heer met zijn leerlingen op de avond vóór zijn lijden genuttigd heeft, en om de anticipatie van het bruiloftsmaal van het Lam Vgl. Openb. 19, 9 in het hemelse Jeruzalem.

Breken van het brood, omdat deze ritus, die eigen is aan de joodse maaltijd, door Jezus gevolgd werd toen Hij als gastheer het brood zegende en uitdeelde, Vgl. Mt. 14, 19 Vgl. Mt. 15, 36 Vgl. Mc. 8, 6.19 vooral tijdens het laatste avondmaal. Vgl. Mt. 26, 26 Vgl. 1 Kor. 11, 24 Aan deze handeling zullen de leerlingen Hem herkennen na de verrijzenis, Vgl. Lc. 24, 13-35 en met deze uitdrukking zullen de eerste Christenen hun eucharistische bijeenkomsten aanduiden. Vgl. Hand. 2, 42.46 Vgl. Hand. 20, 7.11 Hiermee willen ze aangeven dat al wie het ene gebroken brood, Christus, nuttigt, met Hem verenigd wordt en een lichaam met Hem vormt. Vgl. 1 Kor. 10, 16-17

Eucharistische bijeenkomst (synaxis), omdat de Eucharistie gevierd wordt in de bijeenkomst van de gelovigen, de zichtbare uitdrukking van de Kerk. Vgl. 1 Kor. 11, 17-34

Gedachtenis van het lijden en de verrijzenis van de Heer.

Heilig offer, omdat dit Sacrament het ene offer van Christus, onze Verlosser, tegenwoordig stelt en de offergave van de Kerk insluit; of ook heilig misoffer, "offer van lof" (Heb. 13, 15), Vgl. Ps. 116, 13.17 een geestelijk Vgl. 1 Pt. 2, 5 zuiver Vgl. Mal. 1, 11 en heilig offer, aangezien het alle offers van het Oude Verbond voltooit en overstijgt.

Heilige en goddelijke liturgie, omdat heel de liturgie van de Kerk in de viering van dit Sacrament haar centrum en meest verdichte uitdrukking vindt; in dezelfde zin noemt men het ook viering van de heilige mysteriën. Men spreekt ook over allerheiligste Sacrament, omdat het het Sacrament der Sacramenten is. Met deze naam duidt men ook de eucharistische gedaanten aan die in het tabernakel bewaard worden.

Communie, omdat wij ons door dit sacrament verenigen met Christus, die ons deelachtig maakt aan zijn lichaam en bloed om één enkel lichaam te vormen; Vgl. 1 Kor. 10,16-17 of ook de heilige dingen, ta hagia; sancta Apostolische Vader, Constitutiones Apostolorum (1 jan 400). 8,13,12 Apostolische Vader, Onderwijs van de Twaalf Apostelen, Didachè. 9,5; 10,6, vert. uit Lat. - dit is de eerste betekenis van de "communio sanctorum" (die zowel "de gemeenschap met de heilige dingen" als "de gemeenschap van de heiligen" is) waarover de Geloofsbelijdenis
Twaalf artikelen van het geloof
Geloofsbelijdenis volgens de Romeinse doopritus
(31 juli 381)
spreekt - brood van de engelen, brood uit de hemel, geneesmiddel dat onsterfelijk maakt, H. Ignatius van Antiochië, Brief aan de Efesiërs, Epistula ad Ephesios. 20,2, vert. uit Lat. viaticum (reisvoedsel)...

Heilige Mis, omdat de liturgie waarin het heilsmysterie zich voltrokken heeft, eindigt met de uitzending (missio) van de gelovigen, opdat zij de wil van God vervullen in hun dagelijks leven.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test