• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Reeds bij zijn dood ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel zijn eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel door Christus, de rechter over levenden en doden.
"Wij geloven dat de zielen van allen die gestorven zijn in de genade van Christus (...), Gods volk vormen na de dood, die geheel overwonnen zal zijn op de dag van de verrijzenis, wanneer deze zielen met hun lichaam verenigd zullen worden". H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 38. vert uit Lat.
"Wij geloven dat de menigte van de zielen die rond Jezus en Maria in het paradijs verzameld worden, de hemelse kerk vormt, waar zij in het eeuwige geluk God zien, zoals Hij is, en waar zij ook in verschillende mate samen met de heilige engelen deel hebben aan het goddelijk bestuur, dat Christus uitoefent in heerlijkheid, door voor ons ten beste te spreken en ons in onze zwakheid te hulp te komen door hun broederlijke zorg". H. Paus Paulus VI, Motu Proprio, Sollemnis Professio Fidei - Ter afsluiting van het jaar van het geloof, Solemni hac liturgia - Credo van het Volk van God (30 juni 1968), 39. vert uit Lat.
Zij die sterven in de genade en de vriendschap van God, maar onvolkomen gelouterd zijn, ondergaan na hun dood, hoewel zij zeker zijn van hun eeuwig heil, een loutering ten einde de heiligheid te verwerven die noodzakelijk is om binnen te gaan in de vreugde van God.
Krachtens de "gemeenschap van de heiligen" beveelt de Kerk de overledenen aan Gods barmhartigheid aan en zij bidt voor hen en draagt vooral het heilig eucharistisch offer voor hen op.
Naar het voorbeeld van Christus waarschuwt de Kerk de gelovigen voor de "trieste en jammerlijke werkelijkheid van de eeuwige dood", Congregatie voor de Clerus, Algemeen directorium voor de catechese, Directorium Catechisticum Generale (11 apr 1971), 69 ook wel "hel" genoemd.
De belangrijkste straf van de hel bestaat in het eeuwig gescheiden zijn van God; alleen in Hem kan de mens het leven en het geluk vinden, waartoe hij geschapen is en waarnaar hij streeft.
De kerk bidt dat niemand verloren gaat: "Heer, sta niet toe dat ik ooit van U gescheiden word" . Als het waar is dat niemand zichzelf kan redden, dan is het ook waar dat "God wil dat alle mensen gered worden" (1 Tim. 2, 4) en dat voor Hem "alles mogelijk is" (Mt. 19, 26).
"De heilige Kerk van Rome gelooft en belijdt vast dat op de dag van het oordeel alle mensen met hun lichaam voor de rechterstoel van Christus zullen verschijnen om verantwoording af te leggen over hun eigen daden". 2e Concilie van Lyon, 4e Zitting - Geloofsbelijdenis van Keizer Michael Palaiologos, Sessio IV - Professio fidei Michaelis Palaeologi (6 juli 1274), 9. vert. uit Lat. Vgl. Concilie van Trente, 6e Zitting - Decreet over de rechtvaardiging, Sessio VI - Decretum de iustificatione (13 jan 1547), 29
Op het einde der tijden zal het rijk Gods zijn volheid bereiken. Dan zullen de rechtvaardigen verheerlijkt in ziel en lichaam, samen met Christus voor altijd heersen, en de stoffelijke wereld zelf zal omgevormd worden. God zal dan "alles in allen" (1 Kor. 15, 28) zijn in het eeuwig leven.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiƫle aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test