• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Het Paasmysterie van het kruis en de verrijzenis van Christus staat centraal in de blijde boodschap die de apostelen en de Kerk, hen daarin volgend, moeten verkondigen aan de wereld. Het reddende heilsplan van God heeft zich "slechts eenmaal" (Heb. 9, 26) voltrokken door middel van de verlossende dood van zijn Zoon Jezus Christus.

De Kerk blijft trouw aan "de uitleg van alle Schriften", zoals die door Jezus zelf zowel vóór als na zijn Pasen Vgl. Lc. 24, 27.44-45 gegeven wordt: "Moest de Messias dat alles niet lijden om in zijn glorie binnen te gaan?" (Lc. 24, 26). Het lijden van Jezus heeft een concrete, historische vorm gekregen doordat Hij "door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen is" (Mc. 8, 31): zij hebben Hem "aan de heidenen overgeleverd om Hem te bespotten, te geselen en te kruisigen" (Mt. 20, 19).

Om de zin van de verlossing beter te begrijpen, kan het geloof proberen de omstandigheden van Jezus' dood te onderzoeken, zoals die door de evangelies getrouw worden overgeleverd Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 19 en door andere historische bronnen verhelderd.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test