• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
De boodschap aan Maria luidt de "volheid van de tijd" (Gal. 4, 4) in, d.w.z. de vervulling van de beloften en de voorbereidingen. Maria wordt uitgenodigd Hem te ontvangen, in wie "de godheid in heel haar volheid lijfelijk" (Kol. 2, 9) aanwezig zal zijn. Het goddelijk antwoord op haar vraag: "Hoe zal dit geschieden, daar ik geen gemeenschap heb met een man?" (Lc. 1, 34), wordt door de kracht van de Geest gegeven: "De heilige Geest zal over u komen" (Lc. 1, 35).
De zending van de heilige Geest wordt altijd verbonden met en is gericht op de zending van de Zoon. Vgl. Joh. 16, 14-15 De heilige Geest wordt gezonden om de schoot van de maagd Maria te heiligen en deze van Godswege te bevruchten; Hij is "de Heer die het leven geeft" door ervoor te zorgen dat zij de eeuwige Zoon van de Vader ontvangt in een menselijke natuur die uit de hare voortkomt.
De eniggeboren Zoon van de Vader, die als mens in de schoot van de maagd Maria is ontvangen, is vanaf het begin van zijn menselijk bestaan "Christus", d.w.z. gezalfd met de heilige Geest, Vgl. Mt. 1, 20 Vgl. Lc. 1, 35 ook al openbaart Hij zich slechts geleidelijk aan de herders, Vgl. Lc. 2, 8-20 de wijzen, Vgl. Mt. 2, 1-12 aan Johannes de Doper Vgl. Joh. 1, 31-34 en de leerlingen. Vgl. Joh. 2, 11 Heel het leven van Jezus Christus zal daarom tonen "hoe God Hem gezalfd heeft met de heilige Geest en met kracht" (Hand. 10, 38).

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test