• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
In de levende traditie van het gebed legt elke kerk, al naargelang de historische, sociale en culturele achtergrond, aan haar gelovigen de uitdrukkingswijzen van het gebed voor: woorden, melodieën, gebaren, heilige afbeeldingen. Het is de taak van het leergezag Vgl. 2e Vaticaans Concilie, Constitutie, Over de Goddelijke openbaring, Dei Verbum (18 nov 1965), 10 om de juistheid van die wegen van het gebed te toetsen aan de traditie van het apostolische geloof en het komt de zielzorgers en catecheten toe om de betekenis ervan uit te leggen, die steeds verwijst naar Jezus Christus.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2023, Stg. InterKerk, Schiedam, test