• Database vol kerkelijke documenten
  • Geloofsverdieping
  • Volledig in het Nederlands
  • Beheerd door vrijwilligers

Zoeken in kerkelijke documenten en berichten

x
Met het uitoefenen van gezag beoogt men, een juiste hiërarchie van waarden zichtbaar te maken, om zo ieders vrijheid en verantwoordelijkheid te bevorderen. De overheidspersonen zorgen ervoor dat de verdelende rechtvaardigheid met wijsheid wordt toegepast en houden daarbij rekening met de noden en de bijdragen van ieder, om zo eendracht en rust te verzekeren. Zij moeten erop toezien dat de regels en beschikkingen die ze treffen, geen oorzaak worden van de bekoring om het persoonlijk belang te stellen tegenover de belangen van de gemeenschap. Vgl. H. Paus Johannes Paulus II, Encycliek, Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van de encycliek Rerum Novarum, Centesimus Annus (1 mei 1991), 25

Alinea's in de marge van alinea 2236

De contracten zijn onderworpen aan de ruilrechtvaardigheid, die het ruilverkeer tussen personen en instellingen regelt, met inachtneming van hun rechten. De ruilrechtvaardigheid brengt strikte verplichtingen met zich mee; ze vraagt om bescherming van de eigendomsrechten, het betalen van de schulden en het uitvoeren van de verplichtingen die men uit vrije wil op zich heeft genomen. Zonder de ruilrechtvaardigheid is geen enkele andere vorm van rechtvaardigheid mogelijk.

Men onderscheidt de ruilrechtvaardigheid van de wettelijke rechtvaardigheid, die zich bezighoudt met wat de burger naar billijkheid aan de gemeenschap verschuldigd is, en van de verdelende rechtvaardigheid, die voorschrijft wat de gemeenschap aan de burgers verschuldigd is, evenredig aan hun bijdragen en behoeften.

Document

Naam: CATECHISMUS VAN DE KATHOLIEKE KERK
Soort: Catechismus-Compendium
Datum: 15 augustus 1997
Copyrights: © 1997, Libreria Editrice Vaticana
waarin verwerkt niet officiële aanpassing aan de "editio typica"
Bewerkt: 15 december 2021

Opties

Internetadres
Print deze pagina
Dit document bestellen
Startpagina van dit document
Inhoudsopgave van dit document
Referenties naar dit document
Referenties vanuit dit document
Trefwoordenlijst voor dit document
RK Documenten wordt mogelijk gemaakt door donaties van gebruikers.
© 1999 - 2024, Stg. InterKerk, Schiedam, test